Beta-lactamen door continu infuus : van farmacodynamische en nationale aspecten tot mogelijke toepassingen bij longinfecties,

Louvain (Leuven), Belgium 30-11-00

Click here to start

Table of Contents

PPT Slide

Optimalisering van antibiotische behandelingen: Wat verlangt de clinicus ?

Antibiotika: van dosering tot effecten

Farmacokinetiek / Farmacodynamie

Farmacokinetiek / Farmacodynamie

Farmacokinetische / - dynamische parameters van antibiotika

Farmacokinetiek / Farmacodynamie 1. invloed van de concentratie op de werking van de antibiotica

Farmacokinetiek / Farmacodynamie 2. invloed van het tijd op de werking van de antibiotica

Farmacokinetiek / Farmacodynamie Welke zijn de belangrijke parameters ?

Farmacokinetiek / Farmacodynamie Wat te doen ? 

? - lactamen* in de praktijk: Voorbeeld met 1 g / 50 kg in bolus 2 keer per dag

Als er onvoldoende ? - lactame is: meer toedieningen geven...

Als u een optimale bescherming wenst… voorstel : continu-infusie (van 4 g / dag)

? - lactamen in de praktijk: voorstel : continu-infusie (4g/dag)

? - lactamen in de praktijk: is continu-infusie mogelijk ?

? - lactamen in de praktijk: is continu-infusie mogelijk ?

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

? - lactamen in de praktijk: is continu-inffus mogelijk ?

? - lactamen in de praktijk: is continu-inffus mogelijk ?

Continu-infuus van ? - lactamen in mucoviscidose : eerste stappen

Continuous infusion of ? - lactams in CF: Stabilitity studies

Continu-infuus van ? - lactamen in mucoviscidose : stabiliteitsstudies

Continu-infuus van ? - lactamen in mucoviscidose : “phase I” studies (1)

Continu-infuus van ? - lactamen in mucoviscidose : “phase I” studies (1)

Continu-infuus van ? - lactamen in mucoviscidose : “phase I” studies (2)

Continu-infuus van ? - lactamen in mucoviscidose

Farmacokinetiek/Farmacodynamie van de antiinfectiosa

Farmacokinetiek/Farmacodynamie van de antiinfectiosa

Farmacokinetiek/Farmacodynamie van de antiinfectiosa

Author: Paul M. Tulkens 

Email: tulkens@facm.ucl.ac.be

Home Page: http://www.md.ucl.ac.be/facm/facm-conferences.htm