Tijdschrift voor Geneeskunde (2006) 62:1273-1284

Klinische Farmacie, een positieve ontwikkeling op de weg naar een betere patiëntenzorg in de Belgische ziekenhuizen.

ELS AMPE, ANNE SPINEWINE, PAUL M. TULKENS

Affiliatie: Centre de Pharmacie clinique, Université catholique de Louvain, Bruxelles

Correspondentieadres:
Centre de Pharmacie clinique
Université catholique de Louvain
UCL 7370 Avenue E. Mounier 73
1200 Bruxelles
e-mail : els.ampe@facm.ucl.ac.be
Web: http://www.md.ucl.ac.be/pharma/cfcl
tel. 02/7647225 - 081/423248

Samenvatting
Klinische farmacie en farmaceutische zorg willen een veilige, doeltreffende en kosteneffectieve geneesmiddelentherapie verzekeren vanaf de bereiding van het geneesmiddel, over zijn toediening, tot en met de opvolging van de therapie, mét respect voor de keuze van de patiënt. De Angelsaksische landen hebben een ruime ervaring met farmaceutische zorg. De farmaceutische dienstverlening is er complementair aan de zorgverlening door artsen en verpleegkundigen en verleent de patiënt dus een bijkomende dienst. Studies tonen aan dat klinische farmacie toegevoegde waarde levert in het ziekenhuis, in de openbare officina, en in "outpatient pharmaceutical clinics". Deze studies tonen ook de economische voordelen van farmaceutische zorg aan. In België is klinische farmacie nu in ontwikkeling. De in 2000 gelanceerde pilootprojecten werden goed onthaald. Vanuit deze positieve ervaring werden complementaire acties ondernomen door de universitaire ziekenhuizen en de faculteiten op het niveau van onderzoek en opleiding. De recente aanpassing van de apothekersopleiding op het niveau van de tweede cyclus sensibiliseert de jonge apothekers en bereidt hen voor op hun toekomstige beroepssituatie. Aan twee universiteiten bestaat reeds een echte derde cyclus voor specialisatie in de klinische farmacie. Apothekersverenigingen organiseren postuniversitaire vorming in farmaceutische zorg. De erkenning van klinische farmacie op nationaal niveau is belangrijk om een correct kader te scheppen voor de klinische apotheker. De combinatie van de beperkte ervaring bij ons en de bewezen voordelen van klinische farmacie in het buitenland maken dit project meer en meer realistisch in België.